SUNDAY COVER STORY: THE PRISON OF DEATH: SI EU AM TRECUT PRIN REEDUCARE (S΄MINI TRÎCUI  PIT REEDUCARI)

Articol scris de voluntara noastra, Elena Diana Gavriz, 17 ani. Article written by our volunteer, Elena Diana Gavriz, 17 years old.

English version:

Today I will tell you a sad story about my grandfather’s brother. Papu Gogu, as it is called among Aromanians, is my grandfather’s brother and now has the venerable age of 92 years. He is a political prisoner. While he was a student at med school, he was arrested at the student hostel “Matei Voievod” on the night of 28th  to 29th September 1948 and was released in 1953. Papu Gogu says that the 45 days of initial investigation were terrible. He was convicted of conspiracy for four years. Then, he was taken to Jilava along with other fellow students and from there to Pitesti.

Accordingly to him, the hardest part of treatment, was named the “phenomenon”, the “massacre”, and the process was called “education through torture”, or “RE-EDUCATION”.  These facts had been written by other political prisoners as well and they are known not only in Romania, but also in France.  In 1949, the prison regime became unbearable, due to the harsh behavior of the staff, as well as due to the lack of food.

The prisoners were put through the most unbearable treatments. In all those years, in the camps he has remained calm. When he was transferred to Gherla, also named “the Prison of Death” ( “înhapsea di morţî”), he met with many relatives from  Dobrogea and also from Kogalniceanu, which made his detention pass easily.

Papu Gogu named the period of detention as “the Heroic Period”( “Ieta Eroica”) of that time. He thinks that the Legionary Movement cannot coexist with new European structures, because neither communism nor democracy understand its role in the political space. During his detention, he was always opened for dialogue, he cooperated well with the authorities, but as a man, he held on to his principles.

Versiune romana:

Astazi va voi relata o poveste trista despre fratele bunicului meu. Fiecare vizita pe care o facem la el este o incantare. Papu Gogu, asa cum este cunoscut in randul aromanilor, este fratele bunicului meu si are acum venerabila varsta de 92 de ani. El este detinut politic. Student la Medicina fiind, a fost arestat din caminul studentesc “Matei Voievod” in noaptea de 28-29 septembrie 1948 si a fost eliberat pe data de 05 Septembrie 1953. Papu Gogu povesteste ca cele 45 de zile de ancheta au fost crunte. El a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru uneltire. A fost dus la penitenciarul Jilava, impreuna cu alti colegi de facultate si de acolo la Pitesti.

Acolo a avut parte de cel mai crunt tratament,  cunoscut ca si “experiment”, “fenomen”, “masacru”, si finalul a fost firesc “reeducarea prin tortura”, deci “REEDUCAREA”. Despre toate aceste lucruri, Papu Gogu mi-a spus ca au scris si altii, care au fost acolo sau care s-au documentat si le-au facut cunoscute, nu numai in tara, ci si in Franta. In 1949, regimul Penitenciarului devenise insuportabil, atat prin comportamentul personalului, cat si regimul alimentar calculat pana la limita subzistentei.

Li se aplicau tratamente din cele mai greu de suportat, inimaginabile. In toti acei ani petrecuti in lagare, fratele bunicului meu s-a pastrat calm, a ramas echilibrat. Cand a fost transferat la Gherla, numita si “inchisoarea mortii” ( “înhapsea di morţî”) s-a intalnit cu multe cunostinte din Dobrogea si mai ales rude din Kogalniceanu.

Perioadei  de detentie, Papu Gogu obisnuia sa-i spuna “Perioada Eroica”. El afirma ca Miscarea Legionara nu poate coexista cu o noua structura europeana pentru ca nici comunismul, nici democratia nu-i rezerva spatiu politic. In timpul detentiei a fost mereu deschis pentru dialog, nu a refuzat sa participe la reeducare, dar ca orice tanar, aveea principiile sale.

Versiune aromana:

 Adzâ  va  vâ dzâcu un pirmiftu  întunicatu di papu a meu.Cafii  videari  pi cari u adârâm la ei iasti unâ harauâ. Papu Gogu , aşe cum sâ ştie la noi tu soii la machidoni,  iasti tati mari ş΄tora ari ma muşhaţli ani di 92.El feaţi  înhapsi  di politicâ.Cand, era stutentu la medicina – vrea shiasâ gheatru, el fu luatu diu şidea la caminlu  “Matei Voievod” tu chisa di 28-29 septemvriu 1948  şî îi deadirâ drumu pi 05 septemvriu 1953. Papu Gogu dzăţi ca aţeali 45 di dzîli di anchetî  fura naima greali. El fu inchisu la 4 ani. Dupî nâhiamî chiro fu pitricutu la Jilava, dipriunâ cu alţî sotî di şculii ş΄deaco la Piteşti.

Aclo pîţâ naima reali  tratamenti, la cari îi dzîţea “experiment”, “fenomen”, “masacru”, şi tu soni îi dzîţea “reeducarea prin tortuta”, ama “REEDUCAREA”.Di tuti aestea îni dzăţi că îngrîpsirî  s΄alţî cai furî aclo ş΄cari citirî , dîmîndarî ş΄la alţî pânî di Franţa. Tu 1949, în hapsi nu mai puteai sî şedzî, era lai tu chisî, ş΄di la aţei ma mărli, cît şi di mâcari, nu mai puteai ca΄s  aravdzi.

Ţi pîţî aclo nu va te΄as veadî nici în ghisu, era tuchitu.Cît şidzu aclo fu tinihai.A ma cîndu lu dusiră la Gherla, îi dzîţea “înhapsea di morţî”, s΄adună aclo cu mulţî dit hoarî, soi dit Kogalniceanu.

Papu Gogu la ţi΄ş pîţî aclo îi spuni “Ieta Eroica”.Dzăţi că Mişcarea legionară, nu s΄ adunî cu aţea europenă că ni comunismu  ni democraţia, nu ancapu tu politica.

Cît fu anchisu el fu naima dişchis di zburari, nu dzăsi vloarî nu di zborlu, ma ca tuţî  tinerli ari principia pisti cari nu poas΄treacî.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *